Mua vé trực tuyến

Chọn ngày diễn
Mua ngay

Liên hệ với chúng tôi

NHÀ HÁT MÚA RỐI NƯỚC NHA TRANG

46 Tran Phu street, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
T 0583. 527 828 - 0915 916 898
F 0583. 527 838
E booking@muaroinuocnhatrang.com
facebook.com/MuaRoiNuocNhaTrang
www.muaroinuocnhatrang.com
Gửi liên hệ
Gửi Xóa trắng
Sơ đồ đường đi
© Nhà hát múa Rối Nước Nha Trang
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
Hỗ trợ trực tuyến